നെ ടു മ ങ്ങാ ട്

Wednesday, June 10, 2009

ഉത്തമസ്‌മരണ

ഉത്തമസ്‌മരണ പ്രകാശനം
 ജൂണ്‍ 7, ശ്രീവള്ളി, കൊടിപ്പുറം

    കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡു നേടിയ ചാവൊലി എന്ന ഉത്തമന്റെ നോവല്‍ കൊടിപ്പുറം തറവാട്ടിലെ അംഗമെന്ന നിലയില്‍ എന്റെ കൂടി അനുഭവങ്ങളും വാക്കുകളുമാണ്‌ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നത്‌. ഞങ്ങളൊക്കെ ഉത്തമനില്‍ നിന്നും ഇനിയുമധികം രചനകള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന്‌ അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്‌ കവി ശ്രീ. എള്ളുവിള വിശ്വംഭരന്‍ ഘടികാരം മാസികയുടെ 'ഉത്തമസ്‌മരണ' പ്രകാശനം ചെയ്തത്‌.
   പി എ ഉത്തമന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ 2009 ജൂണ്‍ ഏഴാം തീയതി എഴുത്തുകാരന്റെ വസതിയായ നെടുമങ്ങാട്‌ ശ്രീവള്ളിയില്‍  ഒത്തുകൂടി. കഥാകൃത്ത്‌ ശ്രീ നടരാജന്‍ ബോണക്കാട്‌ ഉത്തമസ്‌മരണ ഏറ്റുവാങ്ങി. ശ്രീ ബി. എസ്‌. രാജീവ്‌ സ്വാഗതവും ശ്രീ വി. സി. അഭിലാഷ്‌ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

(ഘടികാരം ഉത്തമസ്‌മരണ വില: 25.00 വിലാസം. ഘടികാരം, കരുപ്പൂര്‌ പി ഒ, നെടുമങ്ങാട്‌ 695 541) Mob: 09745275663

0 Comments:സന്ദര്‍ശകര്‍ (23.11.2007 മുതല്‍): Free Hit Counters
Free Hit Counters