നെ ടു മ ങ്ങാ ട്

Thursday, June 12, 2008

വായിക്കാതെ മാറ്റിവച്ച ഒരു പുസ്തകം

സ്വാതന്ത്ര്യസമര ശതവാര്‍ഷിക സ്മാരക ഗ്രന്ഥശാല, നെടുമങ്ങാട്‌.
ഇത്‌ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗ്രന്ഥാലയം.

1857ലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമര മുന്നേറ്റത്തിന്റെ തിളങ്ങുന്ന ഓര്‍മയ്ക്ക്‌ ഞങ്ങളുടെ മുന്‍തലമുറ നാടിനു സമര്‍പ്പിച്ച സ്വപ്നാഭമായ ഒരു സ്മാരകവും കൂടിയാണിത്‌.
കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം-2007ല്‍- കേരളത്തിന്റെ അമ്പതാണ്ട്‌ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഈ ലൈബ്രറിയുടെ സുവര്‍ണ്ണ ജൂബിലിക്കാലവും കടന്നുപോയി- ആരോരുമറിയാതെ; വായിക്കാന്‍ മറന്ന ഒരു പുസ്തകം പോലെ...
-d

0 Comments:സന്ദര്‍ശകര്‍ (23.11.2007 മുതല്‍): Free Hit Counters
Free Hit Counters